Deelnameformulier GVS voor telers 2024
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Telefoonnummers
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
1e Product of Locatie 2e Product of Locatie
Product(en)
Zaaidatum
Plantdatum
Ras(sen)
Areaal (in m2) 
1e week productie 
Telervereniging
Verkooporganisatie
       
Deelname onderdelen GVS 2024 (aankruisen wat van toepassing is.)
Product / Locatie
Prijsvergelijking (incl ext. Toetsing)*     € 525,- per login
Opbrengstvergelijking/Registratie     € 155,- per login
Trends Prijsvorming & productie trends     € 315,- per login
(incl. bezoek en toelichting tijdens seizoen)  
Uitbesteding verwerking gegevens in GVS**     € 400,- per login
Bij deelname gehele pakket 2024     € 950,- per product/login
(exclusief uitbesteding verwerking gegevens in GVS en Externe Toetsing)
 
* De deelname is gekoppeld aan bijbehorende Toelichting & Instructie, medewerking aan de Externe Toetsing
   en de Gebruikersvoorwaarden GVS
    Klik hier voor Toelichting
Van het tarief voor de Prijsvergelijking is € 85,- gebudgetteerd voor de kostendekking van de Externe Toetsing) 
 
** Hiermee wordt bedoeld dat de verwerking van gegevens wekelijks door GreenMatch bv wordt uitgevoerd.
     Het vermelde tarief is onder voorbehoud op basis van voorcalculatie en nacalculatie
 
Opmerkingen
 
       
door te klikken op verzenden wordt dit document automatisch verzonden
naar GreenMatch info@greenmatch.nl
 
of formulier verzenden per post of fax naar:  GreenMatch
Postbus 98
2498 BR De Lier
faxnr: 084-7583547
Na ontvangst van het deelnameformulier wordt een bevestiging verzonden voor de opstart en inloggevens