Deelname Formulier GVS 2018
Naam bedrijf
Contactpersoon
Telefoonnummers
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Product(en)
Zaaidatum
Plantdatum
Ras(sen)
Areaal (in m2) 
1e week productie 
Telervereniging
Verkooporganisatie
       
Deelname onderdelen GVS 2018 (Aankruisen wat van toepassing is.)
Prijsvergelijking (incl ext. Toetsing)*     €400,- per product/login        €300,- per 2e product/login
Opbrengstvergelijking/Registratie*     €110,- per product/login        €80,- per 2e product/login
Trends 1. prijsvorming dag/trends   Is extra service, gekoppeld bij deelname aan Prijsvergelijking
Trends 2. cum. gegevens en prod./obr     €110,- per product/login        €80,- per 2e product/login
Trends 3. eigen gegevens prod./opbr     €110,- per product/login        €80,- per 2e product/login
Uitbesteding verwerking gegevens in GVS**     €200,- per product/login        €200,- per 2e product/login
Bij deelname gehele pakket GVS     €690,- per product/login        €490,- per 2e product/login
(exclusief uitbesteding verwerking gegevens in GVS)
 
 De deelname is gekoppeld volgens en aan bijbehorende Toelichting, de Externe Toetsing en Gedragscode
zie Toelichting voor de beschrijving;
 Van het tarief voor de Prijsvergelijking is € 60,- gebudgetteerd voor de kostendekking van de Externe Toetsing) 
 
** Hiermee wordt bedoeld dat de verwerking van gegevens wekelijks door GreenMatch wordt uitgevoerd.
Het vermelde tarief is onder voorbehoud en kan afwijkend worden vast gesteld op basis van voorcalculatie en nacalculatie
 
Opmerkingen
 
       
Bij toetsen op verzenden wordt dit document automatisch
verzonden naar GreenMatch
info@greenmatch.nl
 
of formulier verzenden per post of fax naar:  GreenMatch
Postbus 98
2498 BR De Lier
faxnr: 084-7583547
Na ontvangst van het deelnameformulier wordt een bevestiging verzonden voor de opstart en inloggevens